C
R
A
M
N
A
R
I
اخبار

بازدید رئیس و متخصصین یونی مارک جهانی از کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

همزمان با برگزاری نشست ایفلا ۲۰۱۸ و حضور اعضای کمیته یونی مارک در تهران، رئیس و دوتن از متخصصین یونی مارک جهانی و برخی اعضای برجسته کمیته‌ی مدکور ضمن

ایران میزبان نخستین "نشست گروه کاربران یونی مارک منطقه خاورمیانه"

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیست و هشتمین نشست سالانه کمیته دائمی یونی مارک (پی.یو.سی) که در 22-23 مارس در رم برگزار شد، شرکت کرد.

بیست و دومین جلسه طرح توسعه مارک ایران، با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد

بیست و دومین جلسه طرح «توسعه مارک ایران» سه شنبه سوم مرداد 1396، با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

   بلوک شش:تجزیه و تحلیل موضوعی

 

این بلوک حاوی داده‌های موضوعی کلامی و شماره رده‌بندی در نظامهای مختلف است.

 

- 600 نام شخص به منزله موضوع

- 601 نام تنالگان به منزله موضوع

- 602 نام خاندان به منزله موضوع

- 604 پدیدآور و عنوان به منزله موضوع

- 605 عنوان به منزله موضوع

-606 موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)

-607 نام جغرافیایی به منزله موضوع

-608 ویژگیهای شکلی ، نوعی و فیزیکی شناسه

-610 اصطلاحهای موضوعی کنترل نشده

-615 مقوله موضوعی

-616 علامت تجاری به منزله موضوع

-620 محل دستیابی

-626 جزئیات فنی دستیابی (فایلهای کامپیوتری)

-660 کد محدوده جغرافیایی

-661 کد دوره زمانی

-670 جامع (خلاصه رئوس مطالب : پرسی)

-675 رده بندی دهدهی جهانی

-676 رده بندی دهدهی ديویی

-680 رده بندی کتابخانه کنگره

-686 سایر رده بندی ها