C
R
A
M
N
A
R
I

  105 فیلد داده های کد شده: منابع متنی، تک نگاشتها

 

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی داده‌های کد شده مربوط به تک‌نگاشت های چاپی است که زبان نوشتاری داشته باشند.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارناپذیر. توصیه می‌شود در رکوردهای مربوط به تک‌نگاشتهای چاپی که دارای زبان نوشتاری هستند، به کار برده شود.

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده) نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلد فرعی

داده‌های کد شده تک‌نگاشت

تمام داده‌های واردشده در $a ‏به وسیله جایگاههای نویسه‌ای آنها در این فیلد فرعی شناسایی می‌شود. جایگاههای نویسه‌ای از 0‏ تا 12 ‏شماره‌گذاری شده‌اند و جای آنها در این فیلد فرعی همواره ثابت و محفوظ است. تکرارناپذیر.

جدول عناصر داده‌ای دارای طول ثابت مربوط به فیلد فرعی $a
نام عناصر داده‌ای تعداد نویسه‌ها جایگاه‌های نویسه‌ای
کدهای تصویر 4 0-3
کدهای شکل محتوا 4 4-7
کد جلسات و همایشها 1 8
کد یادنامه‌ها 1 9
کد نمایه 1 10
کد فرم ادبی 1 11
کد سرگذشتنامه 1 12

نکاتی درباره محتوا

در صورتی که هریک از داده‌های فوق تعیین نشود، جای آن را باید با نویسه جانشین پرکرد.

a$ / 3-0 کدهای تصویر

کدهای تصویر چهار جایگاه نویسه‌ای دارد که باید به ترتیب از چپ به راست ‏پر شود. جایگاههای استفاده نشده با علامت خالی (#‏) جایگزین می شود. در صورتی که بیش از چهار کد مصداق پیدا کند، چهار کد اول را به ترتیبی که در جدول زیر می‌آیند انتخاب کنید. توجه داشته باشید که استفاده از علامت خالی در جایگاههایی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند به علامت "Y" ترجیح دارد.

این کدها معمولاً مربوط به مشخصات ظاهری اثر هستند. اگر از این عنصر ‏داده‌ای استفاده نشود، نویسه‌های جانشین در جایگاههای ٠ ‏- 3 ‏ قرار داده ‏می‌شود. اگر عناصر تصویری در اثر وجود داشته باشد ولی تعداد آن کمتر از چهار نوع باشد، جایگاههای باقیمانده ‏با علامت خالی جایگزین می‌شود.

a = تصویرها کد a را برای تصاویری به کار برید که در زیر به آن اشاره نشده باشد، مثل ‏دیاگرامها، نگاره‌ها یا شکلهای تصویری دیگری که در اینجا ذکر نشده است.

b = نقشه‌ها

c = عکس چهره (پرتره)

دسته‌جمعی یا انفرادی

d = نقشه‌های دریانوردی (چارت‌ها)

e = طرحها (پلان‌ها)

مثلاً طرحها و نقشه‌های کف داخلی ساختمان

f = لوحه‌ها (گراورها) برگ مصوری که ممکن است زیرنویس توضیحی داشته باشد یا نداشته ‏باشد. این برگ شماره صفحه ندارد و جزء صفحه شمار کتاب نیز منظور ‏نمی شود.

g = موسیقی

تک نگاشت موسیقایی. برای منابع شنیداری که همراه این تک نگاشت است ‏از کد "m" استفاده کنید.

h = نسخه مطابق با اصل (فاکسی مایل) باز تکثیر تمام یا بخشی از یک اثر که نه تنها عیناً مطابق متن اصلی است بلکه شکل ظاهری اثر را هم عیناً حفظ می‌کند.

j = جدولهای تبارشناختی (شجره نامه ها)

k = فرمها

l = نمونه‌ها

m = مواد شنیداری مثلاً یک دیسک شنیداری که در جوف کتاب باشد. n = مواد شفاف (ترانس پرانسی‌ها) مثلاً مجموعه‌ای از مواد شفاف درون پاکتی که به کتاب چسبیده باشد.

o = تذهیب

y = بدون تصویر فقط یکبار استفاده می‌شود:

###Y # = نیازی به تعیین کد ندارد.

 

a$ / 7-4 کدهای شکل محتوا

کدهای شکل محتوا چهار جایگاه نویسه‌ای دارد که باید به ترتیب از چپ به راست پر شود. جایگاههای استفاده نشده با علامت خالی جاگزین می‌شود. در صورتی که بیش از چهار کد مصداق پیدا کند، چهار کد اول را به ترتیبی که در سیاهه زیر می‌آید انتخاب کنید.

کدهای شکل محتوا را برای آثاری به کار برید که بخشی از اثر یا کل اثر در قالب همان شکل تدوین شده باشد، به استثنای کد "c" که فقط برای نمایه نامه‌ها به کار می‌رود، نه آثاری که حاوی نمایه است. بنابراین اگر اثر، یک فهرست است از کد b استفاده کنید. حتی اگر بخشی از اثر فهرست باشد باز هم کد b را به کار برید. در صورتیکه داده‌های شکلی برای اثر تعیین نشود، جایگاههای 4-7 را باید با نویسه جانشین پر کرد. برای انواع شکلهایی که در ‏سیاهه زیر نیامده‌اند از کد "z" استفاده کنید.

a = کتابشناسی

سیاهه منابع کتابشناختی که دارای مشترکاتی مانند موضوع، محل و غیره ‏باشد.

b = فهرست

سیاهه آثار کتابشناختی موجود در یک مجموعه خاص، مانند: فهرست یک کتاب‌فروشی یا یک ناشر.

c = نمایه نامه

سیاهه الفبایی موضوعها، اسامی و واژه‌های مهم و دیگر مطالب یک یا چند منبع با ارجاع به محلی که مطالب در آن واقع شده است. کد نمایه یک کتاب در جایگاه نویسه‌ای "10" قرار می‌گیرد.

d = چکیده یا خلاصه

e = واژه‌نامه

f = دایره‌المعارف

g = راهنما

h = شرح طرح

i = آمار

j = کتابهای درسی

k = ثبت اختراع

l = استاندارد

m = پایان‌نامه یا رساله

n = قوانین و مقررات

o = جدول اعداد برای داده‌های آماری کد i به کار می‌رود.

p = گزارش فنی

q = سوالهای امتحانی

r = نقد و بررسی ادبی

s = معاهده

t = کارتون و غیره

z = سایر

# = نیاز به تعیین کد ندارد.

a$ / 8 کد جلسات و همایش ها

این کد تک‌نویسه‌ای نشان می‌دهد که اثر شامل صورت جلسات، گزارشها، خلاصه کنفرانسها، همایشها و گردهمائيها هست یا خیر. این نویسه را اعم از ‏اینکه کنفرانس شناسه قرار گرفته یا نگرفته باشد می‌توان به کار برد.

0 = اثر مربوط به کنفرانس نیست.

1 = اثر مربوط به کنفرانس است.

 

a$ / 9 کد یادنامه

این کد تک‌نویسه‌ای نشان می‌دهد که اثر یادنامه است یا خیر. یادنامه نشریه‌ای است که به صورت مجموعه مقالات، خطابه‌ها، یا نوشته‌های علمی یا کتابشناختی تدوین می‌شود و غالباً حاوی نتایج تحقیقاتی است که برای بزرگداشت یک شخص، موسسه، یا انجمن، در ‏سالگردها انتشار می‌یابد.

0 = یادنامه نیست.

1 = یادنامه است.

 

a$ / 10 کد نمایه

این کد تک‌نویسه‌ای نشان می‌دهد که اثر نمایه دارد یا ندارد. اگر اثر نمایه‌نامه باشد به کد "c" در جایگاههای نویسه‌ای 4-7 (کدهای شکل محتوا) رجوع کنید.

0 = نمایه ندارد.

1 = نمایه دارد.

 

a$ / 11 کد فرم ادبی

این کد تک‌نویسه‌ای فرم ادبی اثر را مشخص می‌کند:

a = داستان

b = نمایشنامه شامل سناریو و نمایشنامه‌های تلویزیونی و غیره

c = مقاله

d = طنز و هجو برای کارتونها و غیره به کد "t" در جایگاههای نویسه‌ای 4-7 (کدهای شکل محتوا) رجوع کنید.

e = نامه به عنوان یک فرم ادبی. برای مکاتبات به جایگاه نویسه‌ای 12، کد سرگذشتنامه نگاه ‏کنید.

f = داستانهای کوتاه

g = شعر آثار منظوم غیرادبی را نیز در برمی‌گیرد.

h = سخنرانیها و خطابه‌ها

n = نثر

y = متن ادبی نیست

z = بیش از یک فرم ادبی، یا فرم ادبی نامشخص اثر جزو آثار ادبی به شمار می‌رود، اما فرم دقیق آن مشخص نیست یا اینکه حاوی بیش از یک فرم ادبی است.

 

a$ / 12 کد سرگذشتنامه

این کد تک‌نویسه‌ای نوع سرگذشتنامه‌ را مشخص می کند:

a = خود سرگذشتنامه نامه‌ها و مکاتبات را نیز در برمی‌گیرد.

b = سرگذشتنامه انفرادی

c = سرگذشتنامه جمعی

y = سرگذشتنامه نیست فیلدهای مرتبط

فیلدهای مرتبط

برچسب رکورد،کدهای کاربردی (جایگاههای نویسه‌ای 6 ‏و 7)

‏جایگاه نویسه‌ای 6 در برچسب رکورد برای متون نوشتاری و جایگاه نویسه‌ای 7 ‏برای تک‌نگاشتها به کار می‌رود.

106 فیلد داده‌های کد شده: تک‌نگاشتها ـ ویژگیهای ظاهری این فیلد حاوی داده‌های کد شده‌ای است که ویژگی ظاهری اثر را نشان می‌دهد.

مثالها:

مثال 1:

105 ## $abc##a###001yb

اثر حاوی نقشه، عکس چهره، کتابشناسی و نمایه است. موضوع اثر سرگذشت و سفرهای یک شخص است.

 

یادداشتها ارزش جایگاه نویسه ای
اثر فقط حاوی نقشه و عکس چهره است ##bc 0-3
اثر فقط حاوی کتابشناسی است ###a 4-7
اثر مربوط به کنفرانیس نیست 0 8
اثر یادنامه نیست 0 9
اثر حاوی نمایه است 1 10
متن ادبی نیست Y 11
سرگذشتنامه انفرادی است B 12