C
R
A
M
N
A
R
I
اخبار

بازدید رئیس و متخصصین یونی مارک جهانی از کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

همزمان با برگزاری نشست ایفلا ۲۰۱۸ و حضور اعضای کمیته یونی مارک در تهران، رئیس و دوتن از متخصصین یونی مارک جهانی و برخی اعضای برجسته کمیته‌ی مدکور ضمن

ایران میزبان نخستین "نشست گروه کاربران یونی مارک منطقه خاورمیانه"

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیست و هشتمین نشست سالانه کمیته دائمی یونی مارک (پی.یو.سی) که در 22-23 مارس در رم برگزار شد، شرکت کرد.

بیست و دومین جلسه طرح توسعه مارک ایران، با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد

بیست و دومین جلسه طرح «توسعه مارک ایران» سه شنبه سوم مرداد 1396، با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

   بلوک سه:یادداشتها

 

این بلوک حاوی یادداشتهایی است که با بیان آزاد‏، توصیفهای لازم را به رکورد ‏اضافه می‌کند و نقاط دستیابی یا جنبه‌های مختلف مشخصات ظاهری اثر یا محتوای آن را نشان می‌دهد.

 

- 300 يادداشت کلی

- 301 يادداشتهای مربوط به شماره های شناسایی

- 302 یادداشتهای مربوط به اطلاعات کد شده

- 303 یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی

- 304 یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور

-305 یادداشتهای مربوط به ویراست و تاریخچه کتابشناختی اثر

-306 یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره

-307 یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر

-308 یادداشتهای مربوط به فروست

-310 یادداشتهای مربوط به بسته بندی و دسترس بودن اثر

-311 یادداشتهای مربوط به فیلدهای وصل شده

-312 یادداشتهای مربوط به عنوانهای مرتبط

-313 یادداشتهای مربوط به دسترسی موضوعی

-314 یادداشتهای مربوط به مسئولیت معنوی اثر

-315 یادداشتهای مربوط به اطلاعات خاص منابع (یا نوع نشر)

-316 یادداشتهای مربوط به نسخه موجود

-317 یادداشت منشاء

-318 یادداشت عمليات

-320 یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر

-321 یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر

-322 یادداشت مربوط به اعتبار ( مواد پروژکتوری و ویدئویی و مواد شنیداری)

-323 یادداشت مربوط به بها ( مواد پروژکتوری و ويدئویی و مواد شنیداری)

-324 یادداشت های مربوط به نسخه اصلی

-325 یادداشتهای مربوط به تکثیر

-326 یادداشتهای مربوط به فاصله انتشار

-327 یادداشتهای مربوط به مندرجات

-328 یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها

-330 یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده

-332 Preferred Citation of Described Materials

-333 یادداشتهای مربوط به مخاطبان

-334 یادداشتهای مربوط به اعطای جوایز

-336 یادداشتهای مربوط به نوع منابع الکترونیکی

-345 یادداشتهای مربوط به سفارشات