C
R
A
M
N
A
R
I
اخبار

بازدید رئیس و متخصصین یونی مارک جهانی از کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

همزمان با برگزاری نشست ایفلا ۲۰۱۸ و حضور اعضای کمیته یونی مارک در تهران، رئیس و دوتن از متخصصین یونی مارک جهانی و برخی اعضای برجسته کمیته‌ی مدکور ضمن

ایران میزبان نخستین "نشست گروه کاربران یونی مارک منطقه خاورمیانه"

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیست و هشتمین نشست سالانه کمیته دائمی یونی مارک (پی.یو.سی) که در 22-23 مارس در رم برگزار شد، شرکت کرد.

بیست و دومین جلسه طرح توسعه مارک ایران، با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد

بیست و دومین جلسه طرح «توسعه مارک ایران» سه شنبه سوم مرداد 1396، با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

   بلوک نه: ویژه استفاده کتابخانه های ایران

 

این بلوک ویژه استفاده سازمانهایی است که از مارک ایران به عنوان فرمت داخلی استفاده می‌کنند. فیلدهای این بلوک برای مبادله بین‌المللی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. توصیه می‌شود کتابخانه‌های ایران برای مبادله در شبکه اطلاع‌رسانی ملی از این فیلدهای استفاده کنند.

 

- 901 كد كتابخانه

- 902 مشخصات شماره ثبت

- 905 شماره رف برگه

- 910اطلاعات مربوط به فهرست نویس و اپراتور

-911 اطلاعات ویراستار رکورد

-915 وضعیت فهرست نویسی

-920 شماره تماس نویسنده

-923 وضعیت انتشار

-930 اطلاعات رکورد کتابشناسی

-931 نوع مستند

-932 اطلاعات دسترسی رکورد

934 سطح توصیف سند

-935 وضعیت مدرک

-938 مشخصات تولید كننده / حقیقی

-939 مشخصات تولید كننده / حقوقی

-941 مشخصات شخص حقیقی

-942 مشخصات شخص حقوقی

-943 مشخصات مدرك ( نمونه های قبلی )

-972 موجودی مجلات و روزنامه ها

-980 مستند تغییر یافته