C
R
A
M
N
A
R
I
اخبار

بازدید رئیس و متخصصین یونی مارک جهانی از کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

همزمان با برگزاری نشست ایفلا ۲۰۱۸ و حضور اعضای کمیته یونی مارک در تهران، رئیس و دوتن از متخصصین یونی مارک جهانی و برخی اعضای برجسته کمیته‌ی مدکور ضمن

ایران میزبان نخستین "نشست گروه کاربران یونی مارک منطقه خاورمیانه"

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیست و هشتمین نشست سالانه کمیته دائمی یونی مارک (پی.یو.سی) که در 22-23 مارس در رم برگزار شد، شرکت کرد.

بیست و دومین جلسه طرح توسعه مارک ایران، با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد

بیست و دومین جلسه طرح «توسعه مارک ایران» سه شنبه سوم مرداد 1396، با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

   بلوک پنج :عنوان های مرتبط

 

این بلوک حاوی عنوانهایی، جز عنوان اصلی، است که مربوط به اثر در دست فهرستنویسی بوده و معمولاً روی اثر ظاهر می‌شود.

 

- 500 عنوان قراردادی

- 501 عنوان مشترک قراردادی

- 503 شناسه قراردادی

- 510 عنوان اصلی به زبان دیگر

- 512 عنوان روی جلد

-513 عنوان صفحه - عنوان افزوده

-514 سر فصل

-515 عنوان مکرر

-516 عنوان عطف

-518 عنوان با املا جدید استاندارد

-520 عنوان قبلی ( پیایندها)

-530 کلید عنوان ( پیایندها)

-531 عنوان خلاصه ( پیایندها)

-532 عنوان گسترده

-540 عنوان افزوده توسط فهرست نویس

-541 عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس

-545 عنوان بخش (Section title)

-549 آوانویسی عنوان