C
R
A
M
N
A
R
I
اخبار

بازدید رئیس و متخصصین یونی مارک جهانی از کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

همزمان با برگزاری نشست ایفلا ۲۰۱۸ و حضور اعضای کمیته یونی مارک در تهران، رئیس و دوتن از متخصصین یونی مارک جهانی و برخی اعضای برجسته کمیته‌ی مدکور ضمن

ایران میزبان نخستین "نشست گروه کاربران یونی مارک منطقه خاورمیانه"

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیست و هشتمین نشست سالانه کمیته دائمی یونی مارک (پی.یو.سی) که در 22-23 مارس در رم برگزار شد، شرکت کرد.

بیست و دومین جلسه طرح توسعه مارک ایران، با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد

بیست و دومین جلسه طرح «توسعه مارک ایران» سه شنبه سوم مرداد 1396، با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

   بلوک هفت: مسئولیت معنوی اثر

 

این بلوک شامل نامهای اشخاص و تنالگانهایی است که به نوعی مسؤولیت معنوی خلق اثر را به عهده دارند. مسؤولیت معنوی به معنای عام، تمامی اشخاص، تنالگانها و حتی ناشرانی راکه در ارتباط با اثر هستند و برای آنها باید نقاط دستیابی ‏ساخته شود، دربرمی‌گیرد. در این بلوک نمی‌توان شناسه افزوده «‏پدیدآور و عنوان» داد. آن را می‌توان در فیلد 314‏«یادداشتهای مربوط به مسؤولیت معنوی اثر» ‏ذکر کرد.

 

- 700 نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )

- 701 نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر )

- 702 نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم )

- 709 نام / عنوان به منزله شناسه افزوده

- 710 نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )

-711 نام تنالگان - (مسئولیت معنوی برابر)

-712 نام تنالگان - ( مسئولیت معنوی درجه دوم)

-716 علامت تجاری

-720 نام خاندان به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول)

-721 نام خاندان به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی برابر)

-722 نام خاندان - ( مسئولیت معنوی درجه دوم )

-730 نام - مسئولیت معنوی