C
R
A
M
N
A
R
I

 

ایران میزبان نخستین "نشست گروه کاربران یونی مارک منطقه خاورمیانه"

 

بازدید رئیس و متخصصین یونی مارک جهانی از کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

 

چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران برگزار شد

 

ورود مهمانان پنجمین نشست گروه کاربران یونی مارک به تهران

 

برگزاری پنجمین نشست گروه یونی مارک در روز دوم کنگره متخصصان علوم اطلاعات

 

 

مصوبه اردیبهشت ماه 98 در جلسه کمیته مارک

 

  

مصوبه تیر ماه 98 در جلسه کمیته مارک(ایمیل iranmarcnli@gmail.com  برای بررسی سوالاتی که در حوزه مارک ایران از سوی افراد خارج از سازمان مطرح می شود، مصوب شد.)

 

 

مصوبه مرداد ماه 98 در جلسه کمیته مارک

 

 

مصوبه شهریور ماه 98 در جلسه کمیته مارک